لیستی از همه چیز

جستجو پیشرفته.

این سایت به جهت پیدا کردن آسان لیستی از هر چیزی بوجود آمده است .

 

در فاز اول پروژه ابتدا شروع به جمع آوری لیست های پر مصرف و بازده خواهیم کرد و سپس بعد از مدتی فاز های بعدی راه اندازی می شود .


اهداف ما :

  • کمک به مخاطبین جهت پیدا کردن لیست مورد دلخواه از موضوعات متفاوت
  • پیشنهاد جمع آوری لیست سفارشی برای افراد